بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بيمه هاي مهندسی بهره برداري

بيمه اي که تجهيزات و ماشين آلات پيمانکاران (معمولاً متحرک و سنگين) از قبيل لودر، بولدوزر، گريدر، جرثقيل، سنگشکن، کارخانه توليد بتن، ليفتراک و مانند آن که ابزار کار پيمانکاران جهت اجراي کار پروژه ها ميباشد را تحت پوشش قرار ميدهد. درواقع اين بيمه هرگونه زيان يا خسارتي را که بهرعلت جز موارد مستثني شده درحين کار در زمان احداث يا بهره برداري، درمواقع تعطيل کار و يا زمان نگهداري به ماشين آلات وارد آيد، جبران مينمايد.

قرار گيرند در زمان بهره برداري ميتوانند تحت پوشش بيمه CECR قرار داده شوند. براساس اين بيمه نامه بيمه گذار دربرابر زيانها و خسارات فيزيکي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني که نياز به تعمير يا تعويض داشته باشد دراثر عوامل و حوادثي که در  بيمه نامه نامبرده شده پوشش بيمه اي خريداري مينمايد 
تمام موضوعات بيمه اي که در زمان احداث ميتوانستند تحت پوشش بيمه EAR قرار گيرند در زمان بهره برداري ميتوانند تحت پوشش بيمه MB قرار داده شوند. بعبارت ديگر اين بيمه خسارات فيزيکي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني ناشي از شکست ماشين آلات و شکست ابزارهاي مکانيکي و الکتريکي داخل آنها را جبران مينمايد.
کليه تجهيزات و دستگاه هائي که ارزش قطعات الکتريکي و الکترونيکي از ارزش قطعات مکانيکي در آنها بيشتر باشد مانند تجهيزات راديو تلويزيوني، مخابراتي، آزمايشگاهي، تحقيقاتي، اندازه گيري، نقشه برداري، پزشکي، کامپيوتري و ... تحت پوشش اين بيمه قرار ميگيرند. در واقع اين بيمه يک بيمه حوادث برمبناي تمام خطرات است که خسارتهاي فيزيکي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني را که بر موضوع مورد بيمه وارد آيد جبران ميکند.
اين بيمه خسارتهاي وارد به مواد يا کالاهاي انبار شده در سردخانه را که بدليل بروز اشکال در سيستم تبريد سردخانه حادث ميشود، تحت پوشش قرار ميدهد. 
ساختمانهاي مسکوني، اداري، تجاري، آموزشي و درماني بگونه‌اي که براي هر سازه مثلاً يک برج يک بيمه‌نامه واحد صادر ميشود.
تذکر: براي پروژه‌هاي انبوه‌سازي که از چندين بلوک ساختماني تشکيل گرديده ميتوان يک بيمه‌نامه واحد صادر نمود اما ازآنجائيکه در پايان بيمه‌نامه‌ها به ذينفعان (مالکين ساختمانها) تحويل داده ميشود بهتر است براي هر بلوک يک بيمه‌نامه مجزا صادر گردد. 
هرگاه بر اثر يکي از خطرات تحت پوشش در بيمه شکست ماشين آلات، خط توليد يک کارگاه يا کارخانه با توقف ناخواسته مواجه شود در آن صورت سود از دست رفته ناشي از وقفه در کار تحت پوشش اين بيمه خواهد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی خدمات بیمه ای بیمه های مهندسی بیمه های بهره برداری