چاپ کردن این صفحه

عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات

هرگاه بر اثر يکي از خطرات تحت پوشش در بيمه شکست ماشين آلات، خط توليد يک کارگاه يا کارخانه با توقف ناخواسته مواجه شود در آن صورت سود از دست رفته ناشي از وقفه در کار تحت پوشش اين بيمه خواهد.
 
icon مقدمه
بيمهاي است که پروژههاي درحال احداث عمراني و ساختماني که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بيشتر ميباشد از قبيل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، فرودگاه، موج‌شکن، اسکله، خطوط انتقال آب و فاضلاب، مخازن بتني، پروژههاي آبياري زهکشي و مانند آن را تحت پوشش قرار ميدهد.
 
شرايط عمومي