بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه درمان گروهی

بستري در بيمارستان و اعمال جراحي و پرداخت هزينه هاي مربوط به آن يکي از نگراني هاي جدي خانواده ها مي باشد.افزايش روز افزون بهاي خدمات بيمارستاني از جمله تهيه لوازم، دستمزد پزشکان جراح، دارو، هزينه هاي اتاق عمل , هزينه هاي عمومي و هزينه هاي بستري شدن در بيمارستان در بسياري از موارد مشکلات مالي قابل ملاحظه اي را براي بيمار و يا سرپرست خانواده به وجود مي آورد. جبران اين هزينه ها مستلزم يک برنامه ريزي پس اندازي بلند مدت است که با دشواري هاي خاص خود مواجه مي باشد. بيمه نامه درمان گروهي با جبران کليه هزينه هاي درمان بيمارستاني و همچنين اعمال جراحي سرپايي و پاراکلينيکي، از تحميل اين هزينه ها به خانواده کارکنان جلوگيري نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان باز مي گرداند. كاركنان هر مؤسسه ، اعم از مؤسسه بازرگاني،توليدي و خدماتي، طبق قانون بايد از طريق مؤسسه مورد نظر تحت پوشش بيمه درمان قرار گيرند (بيمه تامين اجتماعي يا خدمات درماني يا ... ) كه به آن اصطلاحاً بيمه گر اول گفته ميشود. اين بيمه درمان، علاوه بر پوشش هزينه هايي مانند حق ويزيت پزشك و هزينه هاي خريد دارو ، بايد هزينه هاي درماني و جراحي در مراكز درماني را پوشش دهد. اما در عمل ،بخش قابل توجهي از اين هزينه ها را خصوصا به هنگام مراجعه به مراجع پزشكي غير دولتي, بيمه شده خود متحمل ميشود. بيمه گران براي جبران اين گونه هزينه هاي تامين نشده توسط بيمه گر اول بيمه گروهي مازاد درمان را عرضه ميكنند. اين بيمه درمان، مازاد بر بيمه درمان اجباري بصورت گروهي است. زيرا كاركنان موسسه مورد نظر اعم از كاركنان رسمي ،پيماني و قراردادي به همراه كليه اعضاي خانواده تحت تكفل بعنوان يك گروه تحت پوشش آن قرار مي گيرند.
 
icon بطور كلي مزاياي پوششي كه مي تواند در قالب قرارداد درمان گروهي به هر يك از بيمه شدگان ارائه گردد بشرح زير ميباشد.
  
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي بستري ، جراحي (عمومي و تخصصي), انواع سنگ شكن , شيمي درماني ,راديوتراپي , آنژيوگرافي قلب (عمومي و تخصصي) در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و DAY CARE
 •   افزايش حداكثر سقف تعهدات سالانه براي اعمال جراحي مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزي و نخاع ( باستثناء ديسك ستون فقرات ) گامانايف , پيوند ريه,   پيوند كبد, پيوند كليه , پيوند مغز استخوان و قلب
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه زايمان اعم از طبيعي و سزارين
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه مربوط به نازائي و ناباروري شامل اعمال جراحي مرتبط IUI ITSC, ,ZIFT ,GIFT , ميکرواينجکشن و IVF
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي پاراكلينيكي نوع اول شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع سي تي اسكن، انواع آندوسكوپي، MRI، اكو كارديو گرافي، استرس اکو و دانسيتو متري
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي پاراكلينيكي نوع دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژي تست تنفسي ، نوار عضله، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوايي سنجي ، بينايي سنجي ، هولترمانيتورينگ قلب و آنژيوگرافي چشم
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي جراحي مجاز سرپائي مانند: ختنه، شكسته بندي ، گچ گيري , كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم ، بخيه، تخليه كيست، ليزر درماني و بيوپسي
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي آزمايشهاي تشخيص پزشکي ، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشک ، انواع راديوگرافي ، نوار قلب و فيزيوتراپي
 •   رفع عيوب انكساري چشم به ميزان ۴ ديوپتر يا بيشتر با تأييد پزشك بيمه گر
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي ويزيت ، دارو ( بر اساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بيمه گر اول ) و خدمات اورژانس در موارد غيربستري
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي عينک طبي و لنز تماس طبي
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه خريد سمعک
 •   حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه دندان پزشکي
 •   هزينه انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهري
 •   هزينه انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس بين شهري
 
رiهنماي استفاده از خدمات و پشتيباني شركت بيمه كارآفرين - قابل توجه بيمه شدگان 
پس از اخذ بيمه نامه درمان از شركت بيمه كار آفرين و به منظور استفاده بهتر از خدمات ما به نكات زير توجه فرماييد: 
دسترسي شبانه روزي شما به كليه خدمات واحد كمك رسان اين شركت (SOS) با يك تلفن ميسر مي باشد, بنابراين كارت گواهي بيمه درمان خود را هميشه به همراه داشته باشيد.
از كارت گواهي بيمه درمان خود مراقبت لازم به عمل آوريد, در صورت فقدان كارت مذكور پس از تعهد كتبي بيمه شده و تاييد آن توسط بيمه گذار محترم قرارداد نسبت به قبول عوارض سوء استفاده از كارت مذكور , امكان صدور المثني توسط بيمه گر ميسر مي گردد. تلفن و نمابر شبانه روزي شركت كمك رسان ايران در تهران - واحد عمليات- به ترتيب به شماره ۵۱ ۸۴ ۶۴ ۸۸ و ۰۷ ۸۵ ۶۴ ۸۸ مي باشد كه در پشت كارت گواهي بيمه درمان شما نيز درج شده است.
لطفاَ پس ازبرقراري تماس , اطلاعات زير را در اختيار واحد عمليات شركت كمك رسان ايران (SOS  ) قرار دهيد. 
نام و نام خانوادگي , شماره بيمه نامه , نام و نام خانوادگي بيمه شده اصلي و نسبت با وي , تلفن تماس و خدمات مورد نياز درصورت نياز به بستري شدن در بيمارستان هاي طرف قرارداد اطلاعات زير را در اختيار مسئولين واحد عمليات قرار دهيد نام بيمارستان , نام پزشك معالج , نوع بيماري يا درمان , تاريخ بستري , ارسال دستور پزشك جهت بستري شدن (ارسال تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين در مورد عمل سزارين و يا زايمان طبيعي , عكس راديولوژي بيني از روبرو قبل از عمل انحراف و تاييديه مراكز چشم پزشكي مبني بر درجه نزديك بيني و دور بيني حداقل ۴ دييوپتر براي هر چشم در زمان عمل رفع عيوب انكساري چشم ضروري مي باشد. مسئولين واحد عمليات پس از تشكيل پرونده و كسب اطلاعات لازم و در صورت تطبيق درخواست بيمه شده با مزايا و شرايط قرارداد بيمه درمان , كليه اقدامات لازم را انجام خواهند داد ,تامين خدمات بر اساس شرايط و مزاياي قرارداد بيمه درمان صورت خواهد گرفت , از شما درخواست مي شود از مفاد قرارداد بيمه درمان خود اطلاع حاصل فرموده و به مواردي از قبيل مزايا و موارد تحت پوشش , استثنائات , نحوه تامين خدمات , سقف تعهدات , فرانشيز توجه خاص مبذول فرماييد ( همچنين خواهشمند است به منظور جلوگيري از اتلاف وقت , حداقل دو روز قبل از تاريخ بستري هماهنگي هاي لازم را با واحد عمليات كمك رسان به عمل آوريد.)
 
icon توجه مهم
 
واحد كمك رسان به منظور ارائه خدمات مناسب به شما اقدام به عقد قرارداد با اكثر بيمارستان هاي درجه يك و خصوصي تهران و بسياري از مراكز استان بر اساس درجه بندي آنها نموده است ( كه ليست آن به رويت شما ميرسد ). عقد اين قراردادها به منظور تامين مستقيم سهم بيمه گر از هزينه هاي بيمارستاني بيمه شده  صورت گرفته و در اكثر موارد پاسخگوي نياز هاي درماني شما خواهد بود . متاسفانه در موارد معدودي به شرح زير تامين مستقيم هزينه ها از سوي شركت بيمه كارآفرين امكان پذير نمي باشد.
  
icon الف : بيمارستان محل بستري طرف قرارداد اين شركت نمي باشد
 
در اين حالت به شما توصيه مي گردد كه در صورت تمايل به استفاده از معرفي نامه , بيمارستان محل بستري را به بيمارستان همترازي كه طرف قرارداد باشد تغيير دهيد , در صورت اصرار شما به بستري در بيمارستان غير طرف قرارداد درخواست مي گردد كليه هزينه هاي درماني را راساَ پرداخت و سپس كليه مدارك بيمارستاني ( صورتحساب بيمارستان , پزشكان , گواهي پزشك معالج و بيهوشي , شرح عمل و نتيجه آزمايشات , دارو , پاتولوژي و غيره ) را توسط نماينده مربوطه براي واحد عمليات ارسال نماييد , پس از بررسي مدارك فوق و در صورت احراز شرايط و تكميل پرونده بيمه شده , بيمه گر هزينه ها را بر اساس تعرفه هاي قرارداد با بيمارستان هاي همتراز تسويه خواهد نمود 
 
icon ب : پزشك معالج متعهد به قرارداد نيست
  
متاسفانه تعداد معدودي از پزشكان در مراكز طرف قرارداد و يا غير طرف قرارداد مبالغي خارج از شرايط قرارداد و يا تعرفه مقرر از بيمار مطالبه مي نمايند بديهي است تامين اين درخواست در تعهد بيمه گر نبوده و توصيه مي شود شما نيز نپذيريد, در چنين حالتي از شما درخواست مي گردد تا از خدمات اكثر پزشكان مجربي كه تابع شرايط قرارداد و يا تعرفه هاي مقرر هستند استفاده نماييد و در صورت اصرار شما به استفاده از خدمات پزشك مورد نظر خود از شما درخواست مي گردد كليه هزينه هاي درماني را شخصاَ پرداخت و مدارك لازم را همانند بند الف براي واحد عمليات ارسال تا همانند روش ذكر شده در بند مذكور مورد تسويه واقع گردد 
 
icon ج: شرايط امكان استفاده شما از مزاياي صدور بيمه نامه در فاصله بين اعلام به واحد عمليات و بستري مقدور نيست
 
در اين موارد عليرغم تلاش مسئولين واحد عمليات جهت كسب اطلاعات لازم و تكميل پرونده , از شما درخواست مي گردد كليه هزينه هاي  درماني را شخصاّ پرداخت و مدارك لازم را توسط نماينده بيمه گذار به واحد عمليات ارسال نمايند تا در صورت تاييد نسبت به بررسي و جبران هزينه هاي پرداختي اقدام لازم مبذول گردد . 
لازم به توضيح است در اين سه حالت ( بند الف , ب و ج ) به احتمال قوي جبران هزينه هاي پرداختي كمتر از هزينه هاي پرداختي شما به پزشك و يا بيمارستان خواهد بود , لذا به منظور جلوگيري از زيان احتمالي  حتماَ به توصيه در انتخاب بيمارستان ها و پزشكان طرف قرارداد توجه نماييد . 
خواهشمند است قبل از انتخاب پزشك اطلاعات مربوط به پزشكان غير طرف قرارداد را از واحد عمليات اخذ نماييد.
 
 
icon توصيه هاي مهم
  
تا آنجايي كه امكان دارد فرصت مناسبي ميان اعلام به واحد عمليات و تاريخ بستري در نظر بگيريد 
 
در زمان تماس اوليه كليه اطلاعات لازم ( موارد درج شده در فوق ) را در اختيار واحد عمليات گذاشته تا نسبت به تشكيل پروندها اقدام لازم مبذول گردد. 
 
در صورتي كه پزشك معالج شما در خواست پرداخت مبلغ جدا گانه اي علاوه بر صورتحساب بيمارستان را نمود مراتب را سريعاَ به اطلاع همكاران واحد عمليات برسانيد. 
 
 icon د : بستري بدون اطلاع كمك رسان
 
 در صورتي كه به هر علت  بدون اطلاع قبلي همكاران واحد عمليات ( كمك رسان ) در بيمارستانهاي طرف قرارداد بستري شده , خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه در اولين فرصت وقبل از ترخيص از بيمارستان در زمان بستري با همكاران واحد عمليات ايران تماس گرفته و اطلاعات لازم را در اختيار آنها قرار داده , واحد كمك رسان در صورت احراز شرايط سعي خواهد نمود معرفي نامه را در طول مدت بستري به بيمارستان ارسال نمايد و در صورتي كه اين عمل مقدور نبود پس از ارائه مدارك به شرح فوق بيمه گر هزينه هاي شما را در صورت احراز شرايط بر اساس تعرفه بستري در بيمارستان هم طراز طرف قرارداد تامين خواهد نمود. 
 
به منظور استفاده بهينه از قرارداد درماني  به شما توصيه مي گردد حتماَ در زمان بستري و يا در اولين فرصت در حين بستري و قبل از ترخيص از بيمارستان با واحد عمليات تماس بگيريد. 
 
مدارك مورد نياز براي بررسي پرونده و درخواست ارائه خدمات در موارد ي كه معرفي نامه توسط واحد عمليات صادر نشده , به شرح زير است.
 
 در صورت بستري در بيمارستان
 
اصل صورتحساب بيمارستان
 
اصل صورتحساب پزشكان
 
 اصل گواهي پزشك معالج مبني بر نوع درمان و يا جراحي انجام شده
 
تصوير برگ شرح عمل
  
گواهي بيهوشي
  
 گواهي ريز داروها. لوازم مصرفي اتاق عمل , آزمايشات , خدمات راديولوژي, پاتولوژي, گزارش ام آر آي , سي تي اسكن , سونوگرافي , آندوسكوپي, آنژيوگرافي و غيره
  
گواهي انجام مشاوره پزشكي با مهر و امضائ پزشك
  
اصل فاكتور پروتز و لوازم مصرف شده داخل بدن همراه با گواهي تاييد مصرف از پزشك معالج
 
 اصل قبض و يا رسيد خدمات انجام شده در خارج از بيمارستان همراه با گزارش و جواب
  
ارائه كپي صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين در مورد زايمان و سزارين
  
ارائه عكس راديولوژي روبرو بيني قبل از عمل در مورد جراحي انحراف بيني     
 
 پاراكلينيكي - تشخيصي
 
دستور پزشك
 
اصل قبض پرداختي با مهر تاييد مركز پاراكلينيكي - تشخيصي
  
گزارش پزشك ( اعلام نتيجه )

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

 • عمر و سرمایه گذاری
 • بازنشستگی
 • بیمه درمان
 • مسئولیت
 • آتش سوزی
 • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی