بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت دارندگان جرثقيل

عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار(دارنده جرثقيل) در قبال اشخاص ثالث  بدين معني که بيمه گر متعهد ميشود در ازاي انجام تعهدات و وظابف بيمه گذار، مسئوليت بيمه گذار را در طول مدت قرارداد در مقابل خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث ناشي از عمليات جرثقيل در محدوده مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه پس از محرز شدن مسئوليت وي توسط بيمه گر ، بيمه نمايد و از جبران خسارت برآيد.
 توضيح : اين بيمه نامه صرفا در محدوده ي کارگاه قابل ارائه ميباشد.
 
icon خطرات تحت پوشش
جبران خسارت هاي بدني و مالي وارده به اشخاص ثالث در صورتيکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح محرز گردد،بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه اقدام نمايد.
 
۱-      جبران هزينه هاي پزشکي
 
۲-      جبران غرامات نقص عضو
 
۳-      جبران غرامات فوت
 
۴-      جبران خسارات مالي
 
icon استثنائات
عوامل مستقيم يا غير مستقيم جنگ داخلي و خارجي
 
۲-      عوامل مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکيلات و يا جماعت
 
۳-      خساراتي که طبق قانون تحت پوشش شخص ثالث اجباري وسايل نقليه موتوري داراي شماره شهرباني قرار ميگيرد.
 
۴-      خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارات اتمي و تشعشعات هسته اي
 
۵-      عمد بيمه گذار در تحقق خطر
 
۶-      نزاع . زد و خورد
 
۷-      خسارتهائيکه منشا آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل: لغزش، رانش زمين
 
۸-      خسارات ناشي از محکوميت جزايي و پرداخت جرايم آن.
 
۹-      صدمات جسماني يا بيماري وارد به کارکنان يا کارگران پيمانکار يا پيمانکاران يا صاحب کار که در طرح انجام کار مورد بيمه دخالت دارد و همچنين خانواده آنها.
 
۱۰-   خسارتهاي وارده به اموال متعلق به پيمانکار يا پيمانکاران يا صاحب کار يا هر موسسه ديگري که در انجام کار دخالت دارند يا کارکنان يا کارگران اين اشخاص و موسسات، همچنين خسارت وارد به اموالي که در اختيار يا در امانت يا تحت مراقبت آنان باشد.
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی