بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت ناشي از اجراي عمليات ساختماني

مسئوليت مدني بيمه گذار جهت جبران صدمات بدني وارد به اشخاص ثالث و خسارت مالي وارد به اموال آنان ناشي از انجام عمليات کار مورد بيمه در محل اجراي پروژه مشروط بر اينکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر يا مراجع قضايي احراز گردد.منظور از اشخاص ثالث افرادي مي باشند که هيچ گونه ارتباطي با کار مورد بيمه نداشته باشند.

icon نحوه اعلام خسارت

- بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا ويامطالبه عليه خودراكه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه وادعاكتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه ويادعوي نام ونشاني مطالبه كننده ويااقامه كننده دعوي وعنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت ويا اقامه دعوي شده است را به همراه مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر‌ آن وقوف داردو نيز هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره دراختيار دارد به بيمه گرتسليم وبيمه گررا در تحقيقات ورسيدگي ودفاع كمك نمايد.
بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
اعلام حادثه بيمه گذار مي بايست شامل اطلاعات ذيل باشد :

شماره بيمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زيانديده يا زيانديدگان و شرح مختصري در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اوليه وقوع آنicon مقررات خاص خسارت در بيمه نامه هاي مسئوليت مدني

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی