بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت وكلاي دادگستري

مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در برابر موکلين، به شرح بند الف و ب .
الف) بدين معني که چنانچه در نتيجه اشتباه و قصور حرفه اي بيمه گذار ( غير عمد) در انجام وظايف ، خسارت مالي به موکلين وارد آيد و بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و در صورت لزوم بر اساس راي مراجع قضايي نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
ب ) مسئوليت پرداخت حق الزحمه ، بدين معني که چنانچه در نتيجه حادثه ، بيمه گذار فوت و يا دچار نقص عضو گردد و ادامه اجراي تعهدات وي در قرارداد وکالت ميسر نباشد ، بيمه گر نسبت به پرداخت مبلغ حق الزحمه دريافتي بيمه گذار از موکل اقدام مي نمايد.
*تبصره ۱ : تعهد بيمه گر در خصوص بند ب مربوط به حق الزحمه قراردادهايي است که يکسال قبل از وقوع حادثه منعقد شده باشد.
*تبصره ۲ : منظور از حادثه ، هر واقعه ناگهاني ناشي از عامل خارجي است که منجر به خسارت بدني بيمه گذار گردد
 
icon خطرات تحت پوشش
جبران خسارت هاي مالي وارد به موکلين در جريان اجراي وظايف بيمه گذار که منجر به مسئوليت بيمه گذار گردد با رعايت شرايط و مندرجات بيمه نامه.
 
icon استثنائات
خسارات معلول عوامل زير ولو اينکه بيمه گذار مسئول جبران آن ئشناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
۱-          خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار ،کارکنان ، نمايندگان و شرکاي آن.
۲-          خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديو اکتيو و عوامل ديگري از اين قبيل.
۳-          خسارتهاي ناشي از جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
۴-          خسارتهاي مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي که بيمه گذار با ديگران ( غير از موکلين) منعقد نموده است.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی