بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت مديران مهد كودك

عبارت است از پوشش خسارتهاي بدني وارد به کودکان و نوزدان و شيرخواران تحت نگهداري در محل مهد کودک مشروط بر آنکه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر و طبق راي مراجع ذيصلاح قضايي محرز گردد.
  
icon خطرات تحت پوشش
خسارت بدني وارد به کودکان،نوزادان و شيرخواران در صورتيکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح محرز گردد، بيمه گر نسبت به جبران آن تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه اقدام نمايد.
۱-      جبران هزينه هاي پزشکي
۲-      جبران غرامات نقص عضو
۳-      جبران غرامت فوت
 
icon استثنائات
خسارتهاي معلول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
۱-      خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و کارکنان و نمايندگان وي.
۲-      خسارات ناشي از عدم حضور مربي مهد کودک.
۳-      در صورتيکه مربيان داراي مجوز معتبر فعاليت در مهد کودک نباشند.
۴-      خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي که بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.
۵-      محکوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار.
۶-      حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله،نشست زمين و .....
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی