بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت مديران رستوران

موضوع بيمه عبارت است از پوشش خسارات جاني وارد به استفاده کنندگان از رستوران يا اقامتگاه ساحلي مشروط بر آنکه منجر به مسئوليت بيمه گذار گردد.
 
icon خطرات تحت پوشش
جبران خسارت بدني وارد به استفاده کنندگان از رستوران و استراحتگاههاي ساحلي در صورتيکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح محرز گردد، بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت  تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه اقدام نمايد.
۱-      جبران هزينه هاي پزشکي
۲-      جبران غرامات نقص عضو
۳-      جبران غرامت فوت
 
icon استثنائات
-      عوامل مستقيم يا غيرمستقيم جنگ داخلي و خارجي (اعم از اينكه جنگ اعلان شده يا نشده باشد)، تهاجم، عمليات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، كودتا، حكومت نظامي، محاصره، تصرف و يا اقدامات احتياطي دولت و يا هر مقام مملكتي ديگر، مشاركت شخص و يا اشخاص در مناقشات كارگاهي و يا اعتراضات خصمانه توسط شخص و يا اشخاص در رابطه با تشكيلات سياسي
۲-      عوامل مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشكيلات و يا جماعت و گروه بمنظور براندازي دولت قانوني و يا عمليات تروريستي و مشابع
۳-      خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارات اتمي و تشعشعات هسته اي
۴-      عمد بيمه گذار در تحقق خطر
۵-      نزاع و زد و خورد
۶-      خسارتهاي وارده به اموال متعلق به پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحب كار يا هر  موسسه ديگري كه در انجام كار دخالت دارند يا كاركنان يا كارگران اين اشخاص و موسسات، همچنين خسارت وارد به اموالي كه در اختيار يا در امانت يا تحت مراقبت آنان باشد.
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی