بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئوليت فني بيمارستان ها، درمانگاه ها و كلينيك ها

بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال بيماران، اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان، بدين معني که اگر در جريان اجراي وظايف وي حادثه اي منجر به خسارت بدني رخ دهد و بيمه گذار در قبال بيماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات بيمه نامه ملزم به جبران خسارت مذکور ميباشد.
تبصره: شرح وظايف مسئولين فني بيمارستانها/درمانگاهها و کلينيکها که از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي تعيين گرديده و جز لاينفک بيمه نامه ميباشد.
 
icon خطرات تحت پوشش
جبران خسارت هاي بدني وارد به بيماران و اشخاص ثالث در جريان اجراي وظايف بيمه گذار در محل مرکز درماني که منجر به مسئوليت بيمه گذار گردد با رعايت 
 
شرايط و مندرجات بيمه نامه.
خسارت هاي بدني شامل :
۱-غرامت  فوت
۲-غرامت نقص عضو
icon استثنائات
۱-     خسارات ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل.
۲-     خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات رايو اکتيو و يونيزه.
۳-     خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار.
۴-     خسارات ناشي از تخلف از اجراي قوانين و مقررات دولتي و جرائم.
۵-     خسارات ناشي از بروز حوادث طبيعي.
۶-      خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشکان.
۷-     خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهائيکه بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.
۸-     مسئوليت خساراتي که به بيمارستان (تاسيسات-ساختمان-وسائل نقليه و...) وارد ميشود.
۹-     مسئوليت زيانهاي مالي يا از دست دادن درآمد بيمارستان.
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی