بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت مهندسان ناظر

عبارتست از بيمه مسئووليت مدني بيمه گذار(مهندسين ناظر-محاسب و طراح)در قبال مالکان ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائي پروژه هاي ساختماني ، بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري،قصور،خطا،غفلت ويا اشتباه حرفه اي بيمه گذار به لحاظ محاسبه، طراحي و نظارت در محل پروژه در دست اقدام ، خسارت بدني و مالي به مالکان،اشخاص ثالث و کارگران پروژه هاي ساختماني وارد آيد و بيمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار اقدام به جبران ميزان خسارت مالي و خسارت بدني اعم از فوت،نقص عضو و هزينه هاي پزشکي مي نمايد.
  
icon خطرات تحت پوشش
در صورتيکه مالکان ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرايي شاغل در پروژه بدليل سهل انگاري ، قصور ، غفلت و يا اشتباه حرفه اي بيمه گذار در طراحي ، محاسبه و يا نظارت در محل پروژه دچار خسارت بدني و يا مالي گردند و مسئوليت بيمه گذار محرز شود بيمه گر اقدام به جبران خسارات زير خواهد کرد .
 
۱-جبران هزينه هاي پزشکي
 
۲-جبران غرامت نقص عضو
 
۳-جبران غرامت فوت
 
۴-جبران خسارت هاي مالي
 
icon استثنائات
۱-     خسارت ناشي از عمد و تقلب و يا تشديد خطر توسط بيمه گذار يا نمايندگان وي.
۲-     نزاع و زد و خورد و حوادث ناشي از مسکرات و استعمال مواد مخدر.
۳-     آسيبهاي وارده،نقص عضو و تشديد امراض جسمي مربوط به فتق، ديسک، آرتروز، شکستگي، دندان بدون آسيب ديدگي ساير اعضاء سر و صورت و کليه امراضي که قبل از اعتبار بيمه نامه وجود نداشته است.
۴-     خسارت ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي( مگر اينکه مسئوليت بيمه گذار از طريق مراجع ذيصلاح قضايي و يا بيمه گر احراز شود.)
۵-     خسارت ناشي از انفجار هسته اي و تشعشعات راديو اکتيو.
۶-      خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
۷-     خسارت ناشي از تخلف از قوانين آمره و ممنوعه مصوب.
۸-     خسارات مالي و جاني ناشي از مسئوليتهاي صاحبکار و پيمانکار.
۹-     هرگونه موافقت بيمه گذار براي پرداخت مبلغي بعنوان مسئوليت خود بدون تاييد بيمه گر مگر اينکه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت محقق باشد.
۱۰-جرائم تخلفاتي و مطالبات شهرداري( جرائم تعلق گرفته به مهندس ناظر از طرف شوراي انتظامي).
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی