بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت نگهداري و نصب آسانسور

جبران خسارت هاي بدني و مالي وارده به استفاده کنندگان از آسانسور هاي نصب شده در ساختمان هاي تحت پوشش بدين معني که در صورتيکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ،  تعمير و نگهداري توسط بيمه گذار خسارتي متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح محرز گردد بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد .
 
icon خطرات تحت پوشش
جبران خسارت هاي بدني و مالي وارده به استفاده کنندگان از آسانسور هاي نصب شده در ساختمان هاي تحت پوشش بدين معني که در صورتيکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ،  تعمير و نگهداري توسط بيمه گذار خسارتي متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح محرز گردد بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه اقدام نمايد .
۱- جبران هزينه هاي پزشکي
۲- جبران غرامات نقص عضو
۳- جبران غرامات فوت
۴- جبران خسارات مالي
 
icon استثنائات
خسارتهاي معلول عوامل زير ولواين كه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار
۲- خسارت ناشي از انفجارهسته اي و تشعشعات راديواكتيو
۳- خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل
۴- خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی