بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان - عمراني

جراحات بدني و صدمات ناشي از کار يا حين انجام وظيفه ،امري اجتناب ناپذير است و کارکنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي ، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند . قوانين کار و مجازات هاي اسلامي کشورمان مسئوليت هاي بالقوه سنگيني را به صورت تکليفي در زمينه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمايان مي کند از سوي ديگر بيمه سازمان تامين اجتماعي مجموعه اي از پوشش هاي عمر و حادثه و درمان و بازنشستگي است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هيچ وجه با هدف جبران غراماتي که مسئوليت آن بر عهده کارفرمايان قرارمي گيرد طراحي نشده است .

در بيمه مسئوليت کارفرما ، مسئوليت مدني کارفرمايان ناشي از حوادثي که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آيد و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود،تحت پوشش بيمه اي قرار ميگيرد. بدين معني که چنانچه در جريان انجام کار در محل ،در اثر حادثه خسارت بدني به کارکنان شاغل بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط توسط بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني،شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان مي باشد.


از آنجائيکه ارتباط قراردادي بين کارفرما و کارگر(نوع استخدام) رافع يا محدود کننده مسئوليت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهاي ناشي از حوادث کار نمي باشد،اين بيمه نامه کليه کارکنان شاغل را اعم از رسمي ،پيماني،روزمزد،قراردادي که بصورت تمام وقت يا پاره وقت در محدوده مورد بيمه فعاليت دارند را تحت پوشش بيمه اي دارد.

در اين بيمه نامه با توجه به ماهيت فعاليت مورد بيمه،چنانچه کارکنان بيمه گذار متغير باشند ارائه اسامي پرسنل و همچنين تغييرات احتمالي آنان براي بيمه گذار مقدور نمي باشد. در مجموع اينگونه نتيجه گيري مي گردد که صدور بيمه نامه مسئوليت مدني در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامي کارکنان و با تعريف کامل محدوده زماني و مکاني مورد بيمه ميسر است. با توجه به موارد ذکر شده، اساسا اين بيمه نامه بدون ذکر اسامي بيمه شدگان بصورت بي نام صادر مي گردد و لذا براي فراهم شدن امکان کنترل موضوع،براي هر پروژه خاص يک بيمه نامه صادر مي گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بايستي به دقت در شرايط خصوصي بيمه نامه درج گردد و پوشش بيمه اي منحصر به آن موارد از حوادثي است که ناشي از اجراي کار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد.

يکي از نکات مهم اين بيمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کارکنان پيمانکاران فرعي است که مستقيما جز کارکنان تحت امر بيمه گذار نيستند. چون همانگونه که اطلاع داريد در اکثر پروژه ها کارفرما يا صاحبکار تمام امور پروژه را راسا انجام نمي دهند

icon خطرات تحت پوشش
جبران خسارت هاي بدني وارد به کارکنان شاغل بيمه گذار ناشي از مسئوليت مدني وي در جريان انجام عمليات در محل کار، مشروط بر آنکه مسئوليت بيمه گذار محرز باشد.(منظور از جبران خسارت بدني، تامين و جبران هزينه هاي پزشکي و همچنين غرامت هاي نقص عضو و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي زيان ديدگان موضوع بيمه است)

در صورت و قوع حوادث حين کار و احراز مسئوليت بيمه گذار (کارفرما) :

- جبران هزينه هاي پزشکي جراحات

- جبران غرامت نقص عضو

- جبران غرامت فوت

پوشش هاي زير در صورت پرداخت حق بيمه اضافي قابل ارايه مي باشد...
اطلاعات بيشتر»»


 icon استثنائات

۱- عمد و تقلب بيمه گذار،نمايندگان و کارکنان وي

۲- نزاع و زد و خورد و يا حوادث ناشي از شرب مسکرات و استعمال مواد مخدر توسط بيمه گذار و کارکنان وي،پيمانکاران فرعي،مشاوران،ناظرين و کليه عواملي که در اجراي پروژه شرکت دارند.

۳- تشديد بيماريهاي قبلي زيان ديده از قبيل ديابت،هموفيلي،فتق،ديسک،آرتروز و ... بعلت حوادث موضوع بيمه که منجر به صرف هزينه هاي درمان ،ايجاد نقص عضو و يا فوت گردد مگر آنکه ميزان تشديد بيماريها بعلت حادثه صريحا از طرف پزشک قانوني و يا پزشک معتمد بيمه گر قابل تعيين باشد که در اين صورت تعهد بيمه گر به همان ميزان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۴- انفجارات هسته اي،تشعشعات،راديو اکتيو و ...

۵- جنگ ،انقلاب، شورش و ...

۶- سل، زلزله،صاعقه و ساير حوادث طبيعي

۷- بکارگيري کارکنان با کمتر از ۱۵ سال سن.

۸- بکارگيري کارگران خارجي فاقد مجوز اقامت و کار در ايران

۹- آسيب وارده و نقص عضو ناشي از شکستگي دندان،بدون آسيب ديدگي ساير اعضا و صورت

۱۰-صدمات بدني و جاني ناشي از نصب غير استاندارد و استفاده نا صحيح از وسايل گرما زا


شرايط عمومي

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی