بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بين المللي

اساس شرايط اين نوع بيمه‌، مسؤوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي مطابق كنوانسيون بين الملليC.M.R تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اساس اين بيمه نامه بر مبناي كنوانسيون C.M.R مصوب ۱۹ مه سال ۱۹۵۶ و مقاوله نامه مورخ ۵ ژوئيه سال ۱۹۷۸ تدوين گرديده است.
 
icon خطرات تحت پوشش
۱- تعهدات بيمه گر از هنگامي شروع مي شود که کالا يا محمولات موضوع حمل در  مبداء مندرج در سند حمل در يد اختيار بيمه گذار يا نمايندگان وي قرار گرفته و تا زماني ادامه دارد که محموله (کالا) در مقصد مندرج در سند حمل به گيرنده يا گمرک ذيربط تحويل شده باشد.
 ۲-بيمه گر طبق شرايط اين قرارداد و مشروط به انجام كلية وظايف و تعهدات بيمه گذار و با توجه به شرايط ظهر بارنامه صادره و يا مفاد کنوانسيون CMR متعهد جبران تلف تمام يا قسمتي از كالا و خسارت وارده به آن است.
 ۳- هزينه هاي نجات و جلوگيري از توسعه خسارت نيز، حداکثر تا ۲۰ درصد ارزش کالا يا ۲۰درصد تعهد بيمه گر هر كدام كه كمتر باشد ، در تعهد بيمه گر خواهد بود.
 ۴- هزينه هاي قضائي و وکالت در پرونده هاي خسارت مرتبط با اين قرارداد ، در صورت موافقت کتبي و قبلي بيمه گر تا سقف ۲۰ درصد هر خسارت به عهده بيمه گر خواهد بود.
 ۵-در صورتيکه ارزش اظهار شده محموله مورد حمل از سقف تعيين شده به موجب سند حمل و يا کنوانسيون هاي مربوط بيشتر باشد ، بيمه گذار بايستي ارزش واقعي کالا را در متن سند حمل درج نمايد، که در اين صورت رقم اخير ملاک پرداخت خسارت خواهد بود.
 ۶-در صورتيکه ارزش محموله اي از سقف تعهد مندرج در قرارداد تجاوز نموده و بيمه گذار مايل به تامين پوشش بيمه اي براي آن باشد ، با پرداخت حق بيمه اي برابر ۵ در هزار ما به التفاوت ارزش محموله و سقف تعهد مزبور ، بيمه مورد نظر تامين ميگردد.
 
icon استثنائات
علاوه بر مواردي که به موجب سند حمل صادره و قوانين آمره بيمه گذار نسبت به آن از مسئوليت مبري است که به تبع آن بيمه گر نيز در آن موارد تعهدي ندارد در موارد زير نيز بيمه گر مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
 
۱- هر گاه ورود يا صدور كالا بر خلاف مقررات کشوري باشد که کالا به آنجا وارد يا از آنجه صادر مي شود .
 ۲- خسارت ناشي از عمد و سوءنيت بيمه گذار يا كاركنان و رانندگان وي .
 ۳-در صورتيکه بيمه گذار تعهدات مذکور در اين قرارداد را انجام نداده باشد.
 ۴- خسارتهاي وارده به آثار هنري، تابلوهاي نقاشي و مجسمه ها و اشياء گرانبها مگر آنکه با موافقت قبلي بيمه گر به موجب اين قرارداد تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته باشد.
 ۵- خسارت ناشي از انرژي هسته اي و راديو اکتيو.
 ۶- خسارت ناشي از جنگ و شورش، بلوا، اعتصاب ، خرابکاري، ضبط و يا مصادره کالا و قوه قهريه ( فورس ماژور ) .
 ۷- خسارات بدني و مالي کارکنان بيمه گذار و ضرر و زيان مالي و بدني به اشخاص ثالث.
 ۸- خسارات ناشي از ضعف بسته بندي کالا

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی