بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت عمومی

مسئوليت مدني بيمه گذار جهت جبران صدمات بدني وارد به اشخاص ثالث و خسارت مالي وارد به اموال آنان ناشي از انجام عمليات کار مورد بيمه در محل اجراي پروژه مشروط بر اينکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر يا مراجع قضايي احراز گردد.منظور از اشخاص ثالث افرادي مي باشند که هيچ گونه ارتباطي با کار مورد بيمه نداشته باشند.

 عبارت است از مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث در جريان آتش سوزي و انفجار و ترکيدگي لوله آب در محل مورد بيمه.
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشي و انجام تمرينات و مسابقات،دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران مي گردد.
عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث (استفاده کنندگان از پارکينگ) و خودروهاي متعلق به آنها مشروط به احراز مسئوليت وي توسط مقامات ذي صلاح و بيمه گر.
عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار(دارنده جرثقيل) در قبال اشخاص ثالث  بدين معني که بيمه گر متعهد ميشود در ازاي انجام تعهدات و وظابف بيمه گذار، مسئوليت بيمه گذار را در طول مدت قرارداد در مقابل خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث ناشي از عمليات جرثقيل در محدوده مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه پس از محرز شدن مسئوليت وي توسط بيمه گر ، بيمه نمايد و از جبران خسارت برآيد.
عبارت است از تامين خسارات جاني و مالي ناشي از حوادث بوقوع پيوسته در محل تعميرگاه، بدين معني که چنانچه خسارات جاني به افراد و خسارات مالي به خودروهائيکه جهت تعمير وارد تعميرگاه مي شوند وارد آيد، بيمه گر پس از احراز مسئوليت مطابق شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت و قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ و قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶ نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود. 
مسئوليت افرادي که در مراکز آموزشي مشغول به تحصيل هستند، بر عهده مديران اين مراکز مي‌باشد. از اين رو در صورتي که براي يکي از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشي اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران مراکز مي‌باشد. بيمه مسئوليت مديران مراکز آموزشي به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي وارده به  افراد در مراکز آموزشي (پس از احراز مسئوليت بيمه گذار ) مي باشد .

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی بیمه مسئولیت عمومی