بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت حرفه ای

موضوع بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران که ناشي از مسئوليت پزشک به علت اشتباه، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه‌اي به وقوع پيوسته باشد. بيمه‌نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشکان بر اساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشکي کشور تهيه و تدوين گرديده است.
عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار  (پيراپزشکان) در قبال اشخاصي که به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در انجام امور پيراپزشکي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
جبران خسارت هاي بدني و مالي وارده به استفاده کنندگان از آسانسور هاي نصب شده در ساختمان هاي تحت پوشش بدين معني که در صورتيکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ،  تعمير و نگهداري توسط بيمه گذار خسارتي متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح محرز گردد بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد .
در استخرهاي شنا، شناگران همواره با خطراتي روبروهستند که اين خطرات به دوبخش زيرتفکيک ميگردد:
 غرق شدن شناگر بعلت عدم نظارت بر امر شنا ازطرف منجي غريق
صدمات جسماني در اثر نقص تاسيسات وامکانات استخر مانند:
نشت گاز
برق گرفتگي
مناسب نبودن سطوح استخر و...
درهرحال دراکثرموارديکه حادثه اي ناگواردراستخر اتفاق مي افتد، طبق قانون، منجي يا مديريت استخر و يا هر دو مسئول شناخته ميشوند و ملزم به جبران خسارت هستند که خطرات ذکر شده در اين بيمه نامه قابل بيمه نمودن ميباشد. 
عبارتست از بيمه مسئووليت مدني بيمه گذار(مهندسين ناظر-محاسب و طراح)در قبال مالکان ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائي پروژه هاي ساختماني ، بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري،قصور،خطا،غفلت ويا اشتباه حرفه اي بيمه گذار به لحاظ محاسبه، طراحي و نظارت در محل پروژه در دست اقدام ، خسارت بدني و مالي به مالکان،اشخاص ثالث و کارگران پروژه هاي ساختماني وارد آيد و بيمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار اقدام به جبران ميزان خسارت مالي و خسارت بدني اعم از فوت،نقص عضو و هزينه هاي پزشکي مي نمايد.
بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال بيماران، اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان، بدين معني که اگر در جريان اجراي وظايف وي حادثه اي منجر به خسارت بدني رخ دهد و بيمه گذار در قبال بيماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات بيمه نامه ملزم به جبران خسارت مذکور ميباشد.
موضوع بيمه عبارت است از پوشش خسارات جاني وارد به استفاده کنندگان از رستوران يا اقامتگاه ساحلي مشروط بر آنکه منجر به مسئوليت بيمه گذار گردد.
عبارت است از پوشش خسارتهاي بدني وارد به کودکان و نوزدان و شيرخواران تحت نگهداري در محل مهد کودک مشروط بر آنکه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر و طبق راي مراجع ذيصلاح قضايي محرز گردد.
Page 1 of 2

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی بیمه مسئولیت حرفه ای